Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re: Nhận chai Pepsi khổng lồ 1,5 lít - Dại gì không lấy!

Đã gửi: 08/09/2017 - 10:49
gửi bởi lylyluta90
200 ngàn lận cơ à, hơi chua, để rủ thêm mấy đứa bạn ăn chung cho đủ 200 :v :v :v

Re: Nhận chai Pepsi khổng lồ 1,5 lít - Dại gì không lấy!

Đã gửi: 08/09/2017 - 16:40
gửi bởi pinkyswan
hình như chương trình này sắp hết khuyến mãi thì phải, không biết KFC có gia hạn thêm không nhỉ, giờ mới mò lên đọc bài của thớt.