Bạn đang xem trang 8 / 8 trang

Re: Dùng viber gọi điện nước ngoài

Đã gửi: 13/04/2015 - 15:25
gửi bởi duynini
Mà các bác dùng mạng gì thế, sao viber em cũng chập chờn lắm

Re: Dùng viber gọi điện nước ngoài

Đã gửi: 15/04/2015 - 15:16
gửi bởi theanh1089
Mình cũng thấy chập chờn, không ổn định lắm. Không biết có phải do đường truyền mạng hay không nữa