Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Google phát triển điện thoại thông minh giá dưới 100 USD

Đã gửi: 24/10/2014 - 08:23
gửi bởi ducati725
khi nào mới ra mắt nhỡ??? đang mong đợi quá đi mất nè, hy vọng là sẽ ra mắt sớm

Re: Google phát triển điện thoại thông minh giá dưới 100 USD

Đã gửi: 21/02/2015 - 19:00
gửi bởi JamesJX
Mình thì cũng chưa xài nhưng nghe nhiều người nói cũng ổn lắm. Nhưng mình có người bạn vừa đăng ký trải nghiệm cùng Mobiistar bạn ấy nói tốt, nên mình nghĩ là okie.