Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đế nạp PIC ICD2 PICKIT

Đã gửi: 27/08/2019 - 14:49
gửi bởi betran123
Đế nạp PIC ICD2 PICKIT có thể được sử dụng với ICD2, PICKIT2 và PICKIT3 . Xin lưu ý: Đế chỉ để gắn PIC vào nạp code chứ không có các chân mô phỏng.

Vị trí của vi điều khiển được gắn ở phía ngược lại của khối lập trình.

ICD2, KIT2 và KIT3 được kết nối với bảng lập trình thông qua 5 Pin để nạp chương trình.

Đế nạp này hỗ trợ các vi điều khiển sau:

Các dòng PIC16 / 18XX 40PIN (trừ 16F59)​
Các dòng PIC16 / 18XX 28PIN
Các dòng PIC16 / 18XX 18PIN
Các dòng PIC 8PIN / 14PIN / 20PIN
Hình ảnh
https://nshopvn.com/product/de-nap-pic-icd2-pickit/
0904833536 - 0902643978
info@nshopvn.com