Bạn đang xem trang 5 / 5 trang

Re: TV OLED sẽ thay thế hoàn toàn TV LED thường?

Đã gửi: 05/06/2016 - 14:21
gửi bởi quanhoca
j nữa vậy trời 4K chưa sài h thêm 8K nữa ak công nghệ thay đổi chóng mặt lun ak

Re: TV OLED sẽ thay thế hoàn toàn TV LED thường?

Đã gửi: 05/06/2016 - 21:20
gửi bởi LionKingNM
Nghe các bac tranh luận mà thèm ghê , nhưng chắc chỉ mơ ước và hóng thui , chứ giá cao we