Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Re: Bếp điện từ có an toàn không?

Đã gửi: 05/03/2015 - 15:29
gửi bởi khanhvinhpy84
Bếp từ nhà em xài hoài chứ j :D an toàn thì cũng cao đấy, chứ em ngán mấy bếp ga xì ra tùm lum lắm.