Bạn đang xem trang 6 / 6 trang

Re: Mình nên mua máy hút bụi gì hả mấy bác

Đã gửi: 26/11/2014 - 23:42
gửi bởi pablozableta
zo siêu thi điên máy thấy toàn hàng LG :shock: :shock: :shock: :shock:

Re: Mình nên mua máy hút bụi gì hả mấy bác

Đã gửi: 26/11/2014 - 23:44
gửi bởi notnhacxanh01
mấy chú dùng hàng Việt Nam hết cho anh, muốn người Việt giàu phải dùng hàng việt