Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nút thêm vào giỏ hàng

Đã gửi: 11/04/2012 - 23:49
gửi bởi dnmt91
Trang index của dưới mỗi ảnh sản phẩm không có nút thêm vào giỏ hàng ? ai biết chỉ em với !!:(

Re: Nút thêm vào giỏ hàng

Đã gửi: 27/07/2012 - 11:48
gửi bởi TruongLe
Bạn kiểm tra xem những sản phẩm này được hiển thị từ đâu, nếu từ component virtuemart thì chỉnh trong phần Configuration của virtuemart, còn nếu từ module nào thì mở module đó ra và chọn hiển thị nút Add to cart trong phần thiết lập thông số của module.