Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Lỗi khi chạy web joomla trên IE !

Đã gửi: 04/04/2012 - 19:33
gửi bởi TruongLe
IE6 và IE7 giờ cũng ít dùng và chậm chạp, nên khuyến cáo khách truy cập nâng cấp lên phiên bản mới hoặc tốt nhất là dùng FireFox hoặc Chrome có tốc độ cao hơn nhiều.