Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

JOOMLA không mở được external link trên tab hoặc new window?

Đã gửi: 13/02/2011 - 23:42
gửi bởi saltluci
Chào các bạn,

Tôi tạo một liên kết ngoài đến một website khác ví dụ: http://www.google.com.vn/

và muốn mở liên kết này trên một tab mởi hoặc một cửa sổ mới khi làm việc với JOOMLA.

Đã chọn các option như: open

NEW WINDOW WITH BROWSER NAVIGATE hoặc

NEW WINDOW WITHOUT BROWSER NAVIGATE

đều không có tác dụng. Nó mở thẳng trên website chính của tôi.

Tôi xài xampp 2.5 và joomla 1.5

Mong các bạn chỉ giúp,

Cảm ơn mọi người

Re: JOOMLA không mở được external link trên tab hoặc new win

Đã gửi: 14/02/2011 - 00:27
gửi bởi TruongLe
Chào bạn,

Trước hết bạn hãy kiểm tra để chắc rằng mình đang dùng phiên bản Joomla! mới nhất (1.5.22).

Trong phần tạo Menu bạn hãy chọn Menu Item TypeExternal Link, trong phần On Click, Open in chọn New window with Browser navigation.

Ngoài ra bạn cũng hãy thử với các trình duyệt khác (Firefox, IE7, IE8,...) xem sao.

:)

Re: JOOMLA không mở được external link trên tab hoặc new win

Đã gửi: 14/02/2011 - 01:02
gửi bởi saltluci
Chào bạn,

Tôi quên 1 dữ kiện đó khi tạo mới 1 menu, tôi nhóm các link vào 1 cat và chọn OPEN NEW WINDOW WITH BROWSER NAVIGATER thì mở được trên một cửa sổ mới.

Nhưng khi dùng mod_quickjump 1.5 để tạo combobox cho website của tôi, tôi cũng chọn option OPEN NEW vWINDOW vWITH BROWSER NAVIGATER thì các link này không mở trên cửa sổ mới được mà nó mở thẳng trên website chính của tôi luôn

Mong sự đóng góp

Re: JOOMLA không mở được external link trên tab hoặc new win

Đã gửi: 14/02/2011 - 11:34
gửi bởi TruongLe
Theo tôi biết thì External Link là Menu Item dùng để mở các trang liên kết khác còn Module QuickJumb dùng để mở nhanh các Article (bài viết) có trong các Section và Category nên 2 cái này hình như đâu liên quan gì với nhau :?:

:)

Re: JOOMLA không mở được external link trên tab hoặc new win

Đã gửi: 14/02/2011 - 16:30
gửi bởi saltluci
các bước tôi dùng mod_quickjump 1.5 để tạo 1 combobox chứa các link của website như sau:

1) tạo 1 menu tên X
2) tạo các external link và bố trí chúng cùng 1 cat và 1 sec
3) install mod_quickjump 1.5 vào
4) thiết lập cho mod này dùng dữ liệu của menu X để hiển thị

(nghĩa là nó sẽ đưa danh sách các link kết trong X vào làm dữ liệu của nó.

Khi đó, combobox lúc này đang chứa danh sách các liên kết của X)

5) đặt chế độ hiển thị của X là NO

Tôi đã hiển thị THÀNH CÔNG combobox theo ý muốn.

Chỉ mỗi 1 lỗi không biết tại sao đó là:: không mở được các website trên một new window, mà mở ngay trên chính website của tôi