Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhóm sản phẩm phân loại theo giá

Đã gửi: 18/03/2012 - 14:48
gửi bởi mrkutyr
Mình đang làm một trang web bán điện thoại bằng joomla, mình cần hiện một nhóm hàng ra trang chủ được phân loại, ví dụ như nhóm "Hàng cao cấp", "Hàng trung cấp", ...
rất mong các bạn giúp đỡ

Re: Nhóm sản phẩm phân loại theo giá

Đã gửi: 19/03/2012 - 00:15
gửi bởi TruongLe
Bạn hãy dùng các Module có chức năng lọc theo giá sản phẩm. Chẳng hạn như Module "Latest Products Module with Price Filter for VirtueMart" tại đây: http://extensions.joomla.org/extensions ... play/13153

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện bằng cách tạo thêm Category "Hàng phổ thông", "Hàng trung cấp",... rồi Clone các sản phẩm vào các category này. Sau đó dùng các Module có chức năng chọn hiển thị theo Category ID để hiển thị theo từng loại hàng.

Cách clone sản phẩm thì bạn xem trong tài liệu sử dụng VirtueMart trong Chuyên mục "Tài liệu tham khảo" trên Diễn đàn.