Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Có tùy chọn nào lọc file hiển thị là exel không?

Đã gửi: 25/02/2012 - 15:07
gửi bởi xuanvinhqnam
mình đang thử viết 1 đoạn để load file với cấu trúc input type=file, có thêm tùy chọn accept để lọc kiểu file hiển thị trong hộp thoại duyệt file, xong mình thấy nó chỉ làm việc với 1 vài giá trị của tùy chọn này như image, audio, vidieo,(ví dụ: <input type="file" name="ufile" accept="image/* " />, để chỉ hiển thị những file ảnh thôi). Giờ mình muốn nó chỉ hiển thị mỗi những file exel, hay xml thôi thì mã nó thế nào vậy?

Re: có tùy chọn nào lọc file hiển thị là exel không?

Đã gửi: 27/02/2012 - 09:48
gửi bởi TruongLe
Dùng

Mã: Chọn tất cả

accept="text/xml"
Hoặc

Mã: Chọn tất cả

accept="application/xml"

Re: có tùy chọn nào lọc file hiển thị là exel không?

Đã gửi: 27/02/2012 - 14:58
gửi bởi xuanvinhqnam
TruongLe đã viết:Dùng

Mã: Chọn tất cả

accept="text/xml"
Hoặc

Mã: Chọn tất cả

accept="application/xml"
Mình đã thử cả 2 trường hợp,nhưng không có cái nào có tác dụng cả, chạy trong IE thì càng không được. Mình viết code này trong 1 COM, mã nó như sau:

<?php
echo "<left><font color =".'"blue"'." size =".'"2"'." ><b>từ files Excel ( .xml): </b>";
// echo "<input type=\"file\" name=\"ufile\" /> "; //dùng cái này thì nó không lọc
echo "<input type=\"file\" name=\"ufile\" accept=\"text/xml\" /> "; // dùng cái này để chỉ hiển thị file .xml thôi,nhưng nó không làm việc.
echo "<input type=\"submit\" value=\"Import\" />";
?>
mình đang dụng joomla 1.5.

Re: Có tùy chọn nào lọc file hiển thị là exel không?

Đã gửi: 28/02/2012 - 20:38
gửi bởi TruongLe
Hình như accept="application/xml" chỉ hoạt động đối với Google Chrome và Opera... :)