Diễn đàn hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức - Kinh nghiệm - BuaXua.vn cách up virtuemart lên web host

Hôm nay, 18/08/2018 - 17:42

Múi giờ UTC + 7 GiờNội quy chuyên mục


Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: viewtopic.php?f=2&t=318247Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời
 Tiêu đề bài viết: cách up virtuemart lên web host
Gửi bàiĐã gửi: 17/01/2012 - 12:12 
lamvanthi

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 11/01/2012 - 07:44
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 0 lần
hi! tất cả các bạn .mình tạo VM trên localhost thành công rồi nhưng khi úp lên web host thì không hiển thị phần quản lý VM còn các modun VM thì vẫn vào bình thường. joomla vào vẫn ok, chỉ có com VM khi click chuột vào thì trống trơn, không báo lỗi gì. ai biêt xin giúp mình với nhá. thank!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: cách up virtuemart lên web host
Gửi bàiĐã gửi: 17/01/2012 - 14:28 
Hình đại diện của thành viên TruongLe

Ngoại tuyến

Thành viên

Thành viên

Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20
Bài viết: 1684
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 656 lần
Trước khi đưa VirtueMart từ Localhost lên Web Host thì chỉ cần chú ý sửa địa chỉ web trong phần cấu hình của VirtueMart bằng cách vào Component VirtueMart ->Thiết lập cấu hình -> Bảo mật -> sửa địa chỉ trong mục Site URL và Địa chỉ bảo mật từ "localhost" thành địa chỉ web (tên miền) của bạn.

Ngoài ra có thể sửa trực tiếp bằng cách mở tập tin /administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.cfg.php

Tìm dòng:
Mã:
// these path and url definitions here are based on the Joomla! Configuration
define( 'URL', 'http://localhost/' );
define( 'SECUREURL', 'http://localhost/' );

Sửa lại thành:
Mã:
// these path and url definitions here are based on the Joomla! Configuration
define( 'URL', 'http://domain.com/' );
define( 'SECUREURL', 'http://domain.com/' );

Thay domain.com bằng địa chỉ web (tên miền) của bạn.

:)

___________________________________________________
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: cách up virtuemart lên web host
Gửi bàiĐã gửi: 17/01/2012 - 15:42 
lamvanthi

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 11/01/2012 - 07:44
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 0 lần
mình đã sửa lại như vậy rồi vẫn bó tay.
cấu hình tui sửa đây ah:
Mã:
if( !defined( '_VALID_MOS' ) && !defined( '_JEXEC' ) ) die( 'Direct Access to '.basename(__FILE__).' is not allowed.' );
/**
*
* @version $Id: virtuemart.cfg-dist.php 1364 2008-04-09 16:44:28Z soeren_nb $
* @package VirtueMart
* @subpackage core
* @copyright Copyright (C) 2004-2007 - soeren. All rights reserved.
* @license Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. GNU/GPL, see LICENSE.php
* VirtueMart is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See /administrator/components/com_virtuemart/COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
*
* Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này.
*/
   
global $mosConfig_absolute_path,$mosConfig_live_site, $mosConfig_secret;
if( !class_exists( 'jconfig' )) {
   $global_lang = $GLOBALS['mosConfig_lang'];
   
   @include( dirname( __FILE__ ).'/../../../configuration.php' );
   
   $GLOBALS['mosConfig_lang'] = $mosConfig_lang = $global_lang;
}
// Check for trailing slash
if( $mosConfig_live_site[strlen( $mosConfig_live_site)-1] == '/' ) {
   $app = '';
}
else {
   $app = '/';
}
// these path and url definitions here are based on the mambo configuration
define( 'URL',  ‘http://domain cua minh.com/‘ );
define( 'SECUREURL',  ‘http://domain cua minh.com/‘);
if ( @$_SERVER['HTTPS'] == 'on' ) {
   define( 'IMAGEURL', SECUREURL .'components/com_virtuemart/shop_image/' );
} else {
   define( 'IMAGEURL', URL .'components/com_virtuemart/shop_image/' );
}
define( 'COMPONENTURL', URL .'administrator/components/com_virtuemart/' );
define( 'ADMINPATH', $mosConfig_absolute_path.'/administrator/components/com_virtuemart/' );
define( 'CLASSPATH', ADMINPATH.'classes/' );
define( 'PAGEPATH', ADMINPATH.'html/' );
define( 'IMAGEPATH', $mosConfig_absolute_path.'/components/com_virtuemart/shop_image/' );

define( 'VM_THEMEPATH', $mosConfig_absolute_path.'/components/com_virtuemart/themes/ja_larix/' );
define( 'VM_THEMEURL', $mosConfig_live_site.'/components/com_virtuemart/themes/ja_larix/' );

@define('VM_TABLEPREFIX', 'vm' );
define('VM_PRICE_SHOW_PACKAGING_PRICELABEL', '' );
define('VM_PRICE_SHOW_INCLUDINGTAX', '' );
define('VM_PRICE_ACCESS_LEVEL', 'Public Frontend' );
define('VM_REGISTRATION_TYPE', 'NORMAL_REGISTRATION' );
define('VM_BROWSE_ORDERBY_FIELD', 'product_name');
define('VM_GENERALLY_PREVENT_HTTPS', '1');
define('VM_SHOW_REMEMBER_ME_BOX', '');
define('VM_REVIEWS_MINIMUM_COMMENT_LENGTH', '100');
define('VM_REVIEWS_MAXIMUM_COMMENT_LENGTH', '2000');
define('VM_SHOW_PRINTICON', '1');
define('VM_SHOW_EMAILFRIEND', '1');
define('PSHOP_PDF_BUTTON_ENABLE', '1');
define('VM_REVIEWS_AUTOPUBLISH', '');
define('VM_PROXY_URL', '');
define('VM_PROXY_PORT', '');
define('VM_PROXY_USER', '');
define('VM_PROXY_PASS', '');
define('VM_ONCHECKOUT_SHOW_LEGALINFO', '');
define('VM_ONCHECKOUT_LEGALINFO_SHORTTEXT', '');
define('VM_ONCHECKOUT_LEGALINFO_LINK', '');
define('PSHOP_IS_OFFLINE', '');
define('PSHOP_OFFLINE_MESSAGE', '<h2>Our Shop is currently down for maintenance.</h2> Please check back again soon.');
define('USE_AS_CATALOGUE', '');
define('ENABLE_DOWNLOADS', '1');
define('DOWNLOAD_MAX', '3');
define('DOWNLOAD_EXPIRE', '432000');
define('ENABLE_DOWNLOAD_STATUS', 'C');
define('DISABLE_DOWNLOAD_STATUS', 'X');
define('DOWNLOADROOT', $mosConfig_absolute_path.'/media/');
define('VM_DOWNLOADABLE_PRODUCTS_KEEP_STOCKLEVEL', '');
define('_SHOW_PRICES', '1');
define('ORDER_MAIL_HTML', '1');
define('HOMEPAGE', 'shop.index');
define('CATEGORY_TEMPLATE', 'managed');
define('FLYPAGE', 'flypage.tpl');
define('PRODUCTS_PER_ROW', '1');
define('ERRORPAGE', 'shop.error');
define('DEBUGPAGE', 'shop.debug');
define('NO_IMAGE', 'noimage.gif');
define('SEARCH_ROWS', '20');
define('SEARCH_COLOR_1', '#f9f9f9');
define('SEARCH_COLOR_2', '#f0f0f0');
define('DEBUG', '');
define('SHOWVERSION', '1');
define('PSHOP_ADD_TO_CART_STYLE', 'add-to-cart_orange.gif');
define('TAX_VIRTUAL', '1');
define('TAX_MODE', '1');
define('MULTIPLE_TAXRATES_ENABLE', '');
define('PAYMENT_DISCOUNT_BEFORE', '');
define('PSHOP_ALLOW_REVIEWS', '1');
define('PSHOP_AGREE_TO_TOS_ONORDER', '');
define('SHOW_CHECKOUT_BAR', '1');
define('CHECK_STOCK', '');
define('ENCODE_KEY', md5( $mosConfig_secret ) );
define('NO_SHIPPING', '');
define('NO_SHIPTO', '');
define('AFFILIATE_ENABLE', '');
define('PSHOP_ALLOW_FRONTENDADMIN_FOR_NOBACKENDERS', '');
define('PSHOP_IMG_RESIZE_ENABLE', '');
define('PSHOP_IMG_WIDTH', '90');
define('PSHOP_IMG_HEIGHT', '90');
define('PSHOP_COUPONS_ENABLE', '1');
define('PSHOP_SHOW_PRODUCTS_IN_CATEGORY', '');
define('PSHOP_SHOW_TOP_PAGENAV', '1');
define('PSHOP_SHOW_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS', '1');
define('VM_CURRENCY_CONVERTER_MODULE', 'convertECB');
define('VM_CONTENT_PLUGINS_ENABLE', '');
define('VM_ENABLE_COOKIE_CHECK', '1');
define('VM_FEED_ENABLED', '1');
define('VM_FEED_CACHE', '1');
define('VM_FEED_CACHETIME', '3600');
define('VM_FEED_TITLE', 'Latest Products from {storename}');
define('VM_FEED_TITLE_CATEGORIES', '{storename} - Latest Products from Category: {catname}');
define('VM_FEED_SHOW_IMAGES', '1');
define('VM_FEED_SHOW_PRICES', '1');
define('VM_FEED_SHOW_DESCRIPTION', '1');
define('VM_FEED_DESCRIPTION_TYPE', 'product_s_desc');
define('VM_FEED_LIMITTEXT', '1');
define('VM_FEED_MAX_TEXT_LENGTH', '250');
define('VM_STORE_CREDITCARD_DATA', '1');
define('VM_ENCRYPT_FUNCTION', 'AES_ENCRYPT');
define('VM_COMPONENT_NAME', 'com_virtuemart');
define('VM_LOGFILE_ENABLED', '');
define('VM_LOGFILE_NAME', '');
define('VM_LOGFILE_LEVEL', 'PEAR_LOG_WARNING');
define('VM_DEBUG_IP_ENABLED', '');
define('VM_DEBUG_IP_ADDRESS', '');
define('VM_LOGFILE_FORMAT', '%{timestamp} %{ident} [%{priority}] [%{remoteip}] [%{username}] %{message}');

/* OrderByFields */
global $VM_BROWSE_ORDERBY_FIELDS;
$VM_BROWSE_ORDERBY_FIELDS = array( 'product_name', 'product_price', 'product_cdate' );

/* Shop Modules that run with https only*/
global $VM_MODULES_FORCE_HTTPS;
$VM_MODULES_FORCE_HTTPS = array( 'account','checkout' );

global $VM_CHECKOUT_MODULES;
$VM_CHECKOUT_MODULES = array('CHECK_OUT_GET_SHIPPING_ADDR' => array('order' => 1,'enabled'=>1),
      'CHECK_OUT_GET_SHIPPING_METHOD' => array('order' => 2,'enabled'=>1),
      'CHECK_OUT_GET_PAYMENT_METHOD' => array('order' => 3,'enabled'=>1),
      'CHECK_OUT_GET_FINAL_CONFIRMATION' => array('order' => 4,'enabled'=>1)
   );
                     
/* Shipping Methods Definition */
global $PSHOP_SHIPPING_MODULES;
$PSHOP_SHIPPING_MODULES[0] = "flex";
$PSHOP_SHIPPING_MODULES[1] = "standard_shipping";
?>


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: cách up virtuemart lên web host
Gửi bàiĐã gửi: 17/01/2012 - 17:47 
Hình đại diện của thành viên TruongLe

Ngoại tuyến

Thành viên

Thành viên

Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20
Bài viết: 1684
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 656 lần
Bạn hãy kểm tra lại Host.

1/ Không phải là Free Host

2/ Host phải tương thích với Joomla!.

___________________________________________________
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời
 Bạn đang xem trang 1 / 1 trang [ 4 bài viết ] 

Các chủ đề liên quan


Múi giờ UTC + 7 Giờ


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến: