Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi cách hủy bỏ top navigation trên trang flypage

Đã gửi: 31/12/2011 - 11:12
gửi bởi vuvuvu
Khi duyệt xem chi tiết một sản phẩm (mình dùng theme là default và hiển thị kiểu flypage.tpl.php) thì trên đầu trang xuất hiện link của sản phẩm trước và sản phẩm tiếp theo, mình muốn bỏ chức năng này đi mà không biết sửa code ở đâu, đã tìm hết các mục trong component/com-virturmart/theme/default/template mà cũng không thấy nó nằm đâu, mong các Bác cấp cứu, tìm muốn lòi con mắt rồi, search giải đáp rồi mà cũng không thấy

Re: Hỏi cách hủy bỏ top navigation trên trang flypage

Đã gửi: 31/12/2011 - 16:37
gửi bởi TruongLe
Bạn hãy tìm và xóa đoạn code này trong tập tin flypage.tpl.php:

Mã: Chọn tất cả

if( $this->get_cfg( 'product_navigation', 1 )) {
	if( !empty( $previous_product )) {
		echo '<a class="previous_page" href="'.$previous_product_url.'">'.shopMakeHtmlSafe($previous_product['product_name']).'</a>';
	}
	if( !empty( $next_product )) {		
		echo '<a class="next_page" href="'.$next_product_url.'">'.shopMakeHtmlSafe($next_product['product_name']).'</a>';
	}
}
:)