Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách upload WEB Joomla lên host?

Đã gửi: 12/11/2011 - 15:45
gửi bởi quybich
Admin và các thành viên giúp tôi mấy vấn đế đã làm tôi đến nửa tháng nay mất ngu với nó với: Tôi thiết kế 1 web joomla bây giờ muốn xuất bản lên internet, nhưng tôi đã làm rất nhiều lần theo rất nhiều hướng dẫn và của rất nhiều nhà cung cấp host miễn phí mà kết quả chẳng thấy đâu. Tôi upload Web xong làm theo hướng dẫn mà nó thông báo “'Unable to open WampServer\'s config file, please change path in index.php file”. Như vậy là sao? Rồi cái File Zilla nữa. Tài khoản của đã kết nối data mà sau khi đóng lại rồi muốn mở ra để tiếp tục công việc mà bên remote site chẳng có cả. Giúp tôi với :((:((

Re: Cách upload WEB Joomla lên host?

Đã gửi: 13/11/2011 - 00:14
gửi bởi TruongLe
quybich đã viết:... host miễn phí mà kết quả chẳng thấy đâu...
Vấn đề nằm ở chỗ này đó bạn... cách giải quyết nhanh gọn nhất là bạn hãy thuê host Joomla! giá rẻ nếu "kẹt đạn" (chỉ khoảng $2/tháng) là xong ngay.

:)