Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách tạo WaterMark cho hình ảnh trên trang web Joomla!

Đã gửi: 08/11/2011 - 17:16
gửi bởi mchan004
Có com nào khi up ảnh giống như của buaxua mà khi up lên sẽ tự động thêm vào mấy câu ® như chữ "buaxua.vn" ?

Re: Cách tạo WaterMark cho hình ảnh trên trang web Joomla!

Đã gửi: 08/11/2011 - 22:44
gửi bởi TruongLe
Ảnh trên web buaxua.vn là dùng chương trình tạo WaterMark. Nếu bạn muốn dùng Extension của Joomla! thì có thể tham khảo tại đây: http://extensions.joomla.org/search?q=w ... x=0&sa.y=0

:)