Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xin mọi người giúp cách tạo 1 module tại vị trí mong muốn

Đã gửi: 30/05/2015 - 10:16
gửi bởi ctydatviet
các bạn tham khảo hình và chỉ giúp mình nhé, mình muốn tạo module tại vị trí như trong hình mà không biết về code, mong được giúp đỡ
http://i.imgur.com/Dz5Elwn.png

code của nó đây:
<div id="inner" style="width: <?php echo $bt->full_width; ?>px;">

<?php
// BEGIN: Logo, Top, Social
echo $bt->getPosition('logo_top_social', array('logo'=>$bt->logo_width, 'top'=>$bt->top_width, 'social'=>$bt->social_width), $bt->full_width, 'horizontal', '0', '0', '0', '0', '10', '10', '10', '10');
// END: Logo, Top, Social
?>

<div class="clearfix"></div>

<?php
// BEGIN: Menu
echo $bt->getPosition('menu', array('menu'=>$bt->menu_width), $bt->full_width, 'horizontal', '0', '0', '0', '0', '20', '0', '20', '0');
// END: Menu
?>

Re: Xin mọi người giúp cách tạo 1 module tại vị trí mong muố

Đã gửi: 01/06/2015 - 10:47
gửi bởi TruongLe
các bạn tham khảo hình và chỉ giúp mình nhé, mình muốn tạo module tại vị trí như trong hình mà không biết về code, mong được giúp đỡ
Template bạn đang sử dụng tên là gì?

Re: Xin mọi người giúp cách tạo 1 module tại vị trí mong muố

Đã gửi: 08/12/2015 - 13:42
gửi bởi tivanvodich
Không biết code thì làm sao thêm được, vô file index.php trong template rồi đặt module đó vô