Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thêm nhiều hàng trong mudule News show sp2

Đã gửi: 02/12/2014 - 22:56
gửi bởi TokyoSquare
Chào các bác !
Em dùng gói VirtueMart 2.0.6 + Joomla 2.5.4 Phần Latest Product sử dụng module News show sp2 để hiển thị sản phẩm mới nhất ra trang chủ. Vấn đề là em không thêm được số hàng. Mặc dù em đã chỉnh trong Article rows nhưng không có hiệu lực.
Hình ảnh
Hình ảnh
Cảm ơn các bác !

Re: Thêm nhiều hàng trong mudule News show sp2

Đã gửi: 03/12/2014 - 17:45
gửi bởi TruongLe
Theo mặc định thì chiều cao của mỗi Article rows là 250px, tương ứng với Scroller height: 250. Nếu bạn chọn Article rows là 2 thì Scroller height là 500 (250 x 2), cứ vậy mà tính tiếp...

:)