Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Cách thêm các kiểu Style cho trình soạn thảo trong jooml

Đã gửi: 20/10/2011 - 19:46
gửi bởi Caominh171
TruongLe đã viết:Bạn lấy cái hình mẫu đó ở đâu thì code css của nó cũng ở đó mà, nó có dạng như sau:

Mã: Chọn tất cả

.box-info {...}
.box-warning {...}
.box-hint {...}
.box-download {...}
:)
Ý mình nói là lúc viết bài mới, làm thế nào để nó hiện ra như vậy ý:

VD như <b> nội dung </b> để in đậm, <i> nội dung </i> in nghiêng...

Vậy sao để nội dung nằm trong mấy box info, warning, hint,... ý

Re: Cách thêm các kiểu Style cho trình soạn thảo trong jooml

Đã gửi: 20/10/2011 - 23:37
gửi bởi TruongLe
Caominh171 đã viết:Ý mình nói là lúc viết bài mới, làm thế nào để nó hiện ra như vậy ý:
VD như <b> nội dung </b> để in đậm, <i> nội dung </i> in nghiêng...
Trong Joomla! đã có sẵn trình soạn thảo trực quan (Editor - TyniMCE) giúp định dạng nội dung của bài viết, chỉ cần đánh dấu văn bản và nhấn vào các nút công cụ giống như xử lý văn bản trong MS Word.
Caominh171 đã viết: Vậy sao để nội dung nằm trong mấy box info, warning, hint,... ý
Nếu bạn để ý thì sẽ thấy một trong những công cụ của trình soạn thảo có tên là "Style", đây chính là chức năng thêm các kiểu định dạng khác do người sử dụng tự tạo ra bằng cách thêm các dòng code CSS vào tập tin editor.css như đã nói bên trên.

Trong trường hợp của bạn thì cần phải có các code CSS giúp làm được như hình bên trên, các code này phải được đặt trong tập tin template.csseditor.css của template đang sử dụng.

Bạn cần tìm hiểu thêm về Joomla! và CSS mới có thể thực hiện được. Lưu ý là bạn cũng cần xem lại các bài viết dành cho các phiên bản Joomla! cũ (1.0, 1.5) vì có những vấn đề cơ bản giống nhau nên không viết thêm cho phiên bản mới.

:)