Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cần giúp đỡ về title trong joomla

Đã gửi: 01/05/2014 - 00:39
gửi bởi quangnvfpt
Em được 1 người bạn share cho 1 cái code joomla . E đã chỉnh sửa theo ý mình khi post link lên face thì ko sao nhưng khi post lên G+ thì nó hiển thị 2 title nối tiếp nhau. Khi view code thì nó hiện ra 2 title. Vậy cho e hỏi làm sao để xóa 1 title để nó có thể hiện thị như title post trên face.


Ảnh khi post lên face book
Hình ảnh

Ảnh khi post lên G+
Hình ảnh

Re: Cần giúp đỡ về title trong joomla

Đã gửi: 23/06/2014 - 11:42
gửi bởi TruongLe
Bạn post bằng cách nào? post trực tiếp trên google+ hay dùng nút share trên web?