Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách tạo ToolTip cho sản phẩm của Virtuemart

Đã gửi: 10/04/2014 - 11:09
gửi bởi TruongLe
Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ToolTip cho các sản phẩm hiển thị trên module (Feature, Random, Latest,...) của VirtueMart 1.1.9. Khi chỉ chuột vào ảnh của các sản phẩm nào thì sẽ xuất hiện tên và mô tả ngắn của sản phẩm đó.

1/ Cài đặt Plugin ToolTip này vào Joomla! 1.5.x:

[Đuôi tập tin đính kèm zip không còn được phép sử dụng và vì thế sẽ không hiển thị.]

2/ Mở tập tin:

Mã: Chọn tất cả

administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product.php
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

$q = "SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image FROM #__{vm}_product WHERE product_sku='$product_sku'";
Thay thế bằng dòng này:

Mã: Chọn tất cả

$q = "SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_s_desc FROM #__{vm}_product WHERE product_sku='$product_sku'";
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

$tpl->set( 'product_thumb_image', $db->f("product_thumb_image"), "alt=\"".$db->f("product_name")."\"");
Thêm vào ngay bên dưới dòng này:

Mã: Chọn tất cả

$tpl->set('product_s_desc',$db->f("product_s_desc"));
3/ Mở tập tin:

Mã: Chọn tất cả

components/com_virtuemart/themes/default/templates/common/productsnapshot.tpl.php
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

echo ps_product::image_tag( $product_thumb_image, "alt=\"".$product_name."\"");
Thay thế bằng dòng này:

Mã: Chọn tất cả

echo "{tip". $product_name. "::".$product_s_desc."}".ps_product::image_tag( $product_thumb_image). "{/tip}";
Xong. :)

Re: Cách tạo ToolTip cho sản phẩm của Virtuemart

Đã gửi: 18/07/2014 - 17:06
gửi bởi ptschip
TruongLe đã viết:Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ToolTip cho các sản phẩm hiển thị trên module (Feature, Random, Latest,...) của VirtueMart 1.1.9. Khi chỉ chuột vào ảnh của các sản phẩm nào thì sẽ xuất hiện tên và mô tả ngắn của sản phẩm đó.

1/ Cài đặt Plugin ToolTip này vào Joomla! 1.5.x:
Tooltips-v1.2.0.zip
2/ Mở tập tin:

Mã: Chọn tất cả

administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product.php
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

$q = "SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image FROM #__{vm}_product WHERE product_sku='$product_sku'";
Thay thế bằng dòng này:

Mã: Chọn tất cả

$q = "SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_s_desc FROM #__{vm}_product WHERE product_sku='$product_sku'";
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

$tpl->set( 'product_thumb_image', $db->f("product_thumb_image"), "alt=\"".$db->f("product_name")."\"");
Thêm vào ngay bên dưới dòng này:

Mã: Chọn tất cả

$tpl->set('product_s_desc',$db->f("product_s_desc"));
3/ Mở tập tin:

Mã: Chọn tất cả

components/com_virtuemart/themes/default/templates/common/productsnapshot.tpl.php
Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

echo ps_product::image_tag( $product_thumb_image, "alt=\"".$product_name."\"");
Thay thế bằng dòng này:

Mã: Chọn tất cả

echo "{tip". $product_name. "::".$product_s_desc."}".ps_product::image_tag( $product_thumb_image). "{/tip}";
Xong. :)
bác cho em hỏi nếu trong VM 2.0 thì phải chình sửa như thế nào ah

Re: Cách tạo ToolTip cho sản phẩm của Virtuemart

Đã gửi: 28/07/2014 - 10:06
gửi bởi TruongLe
Chưa có hướng dẫn tạo tooltip cho VirtueMart 2.x. Bạn hãy thử google xem sao.