Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tạo icon new cho sản phẩm của virtuemart

Đã gửi: 19/03/2014 - 09:51
gửi bởi myduyen93nt93
Cho mình hỏi làm thể nào để có thể Tạo icon new cho sản phẩm của virtuemart . có module hổ trợ cho phần này không?

Re: Tạo icon new cho sản phẩm của virtuemart

Đã gửi: 19/03/2014 - 17:21
gửi bởi TruongLe
Bạn muốn hiển thị icon new trong trường hợp nào?

VirtueMart có chức năng hiển thị sản phẩm mới và Module cũng có chức năng hiển thị latest product, nhưng chúng được hiển thị chung 1 nhóm nên cũng không cần thêm icon new làm gì (vì ai cũng biết là sp mới).

Nếu muốn hiện icon new trong trang danh mục (category) thì chỉ có cách là sửa code của virtuemart.

Re: Tạo icon new cho sản phẩm của virtuemart

Đã gửi: 20/03/2014 - 09:14
gửi bởi myduyen93nt93
Nếu được bạn có thể chỉ cách sửa code cho mình được không?????????????

Re: Tạo icon new cho sản phẩm của virtuemart

Đã gửi: 20/03/2014 - 09:37
gửi bởi TruongLe
Nói là sửa code chứ thật ra là phải viết thêm code mới đúng. Việc này nếu bạn không làm được thì nên thuê các dịch vụ web làm cho chắc ăn.