Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Cần link để tải modules featured products trong virtuema

Đã gửi: 18/03/2014 - 10:50
gửi bởi TruongLe
Từ phiên bản virtuemart 2.0 thì các module latestprod, featuredprod, topten, randomprod đều chung 1 module tên là mod_virtuemart_product. Module này có sẵn trong gói cài đặt com_virtuemart.2.x.x_ext_aio.zip, sau khi cài đặt chỉ cần copy module này ra rồi thay đổi các lựa chọn latestprod, featured, topten, random,... là được.

Nếu muốn hiện dưới dạng Tab thì bạn phải chỉnh sửa template hoặc cài thêm các extension có chức năng tạo Tab.

Các extension dành cho virtuemart bạn có thể tìm tại đây: http://extensions.joomla.org/extensions ... extensionshttp://extensions.virtuemart.net/