Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Cho mình hỏi về việc chuyển database từ local lên byetho

Đã gửi: 14/10/2011 - 08:37
gửi bởi TruongLe
Việc sử dụng Free Host hoặc các Hosting không tương thích với Joomla! sẽ gặp rất nhiều rắc rối không đáng có.

:)