Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

kích hoạt sh404 bị lỗi trên host nhân hòa

Đã gửi: 03/11/2013 - 00:45
gửi bởi suanha
Chào anh

Em kích hoạt sh404 và đổi file htacess.txt thành .htacess thì các link em bị báo lỗi hết. Em dùng host nhân hòa. Lần trước em đã sửa được một lần, "đối với host nhân hòa phải thêm cái dòng lệnh gì nữa mới được " nhưng giờ lại quyên mất tiêu rồi :(

Bác gỡ rối giúp em vụ này với nhé

thanks

Re: kích hoạt sh404 bị lỗi trên host nhân hòa

Đã gửi: 08/11/2013 - 10:16
gửi bởi TruongLe
Có thể do mod_rewrite chưa bật => RewriteEngine On

Thử thêm hoặc sửa dòng này trong file .htaccess:
Options +FollowSymLinks -MultiViews Hoặc thử thêm dòng này vào đầu file .htaccess:

Mã: Chọn tất cả

SetHandler application/x-httpd-php5 .htm .html

Re: kích hoạt sh404 bị lỗi trên host nhân hòa

Đã gửi: 17/11/2013 - 23:31
gửi bởi luckyduong
TruongLe đã viết:Có thể do mod_rewrite chưa bật => RewriteEngine On

Thử thêm hoặc sửa dòng này trong file .htaccess:
Options +FollowSymLinks -MultiViews Hoặc thử thêm dòng này vào đầu file .htaccess:

Mã: Chọn tất cả

SetHandler application/x-httpd-php5 .htm .html
Mình cũng bị như bạn trên, đã thử rồi nhưng không có kết quả gì cả. Phải làm sao bây giờ