Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lỗi hiển thị số sản phẩm trên một dòng

Đã gửi: 15/05/2013 - 23:46
gửi bởi ngkien92
Em mới tập làm web được 2 tuần vì ở trường học môn thương mại điện tử, các pro cho em hỏi là khi em chọn 1 sản phẩm một dòng thì không sao nhưng khi chọn 4 sản phẩm một dòng thì nó lại bị vỡ ra nhìn như các sản phẩm bị chồng lên nhau, em tham khảo rất nhiều bài viết trên diễn đàn rồi, thử chọn các brower khác cho category nhưng vẫn không được, không hiểu nguyên nhân do đâu, mong mọi người giúp đỡ, em cài gói quickstar jvconto.

Re: Lỗi hiển thị số sản phẩm trên một dòng

Đã gửi: 16/05/2013 - 10:26
gửi bởi TruongLe
Thông thường bạn đã cài đặt gói Quickstart và dữ liệu mẫu của template thì hãy xem các thiết lập mẫu có sẵn của nó để làm thêm những cái khác.

Đối với một số template không có nhiều lựa chọn nếu bạn muốn thay đổi khác với thiết kế của nó thì cần phải chỉnh sửa lại template.

Re: Lỗi hiển thị số sản phẩm trên một dòng

Đã gửi: 16/05/2013 - 14:13
gửi bởi ngkien92
Anh nói em chưa hiểu lắm, nếu phải chỉnh code em cũng không biết phải chỉnh chỗ nào, chỉnh chỗ brower thì chỉ chỉnh được khoảng cách với thứ tự của tên, ảnh, giá... thôi. Em thấy ở tranh chủ thì sản phẩm được trình bày rất đẹp, 4 sản phẩm 1 hàng ngay ngắn, nó dùng module jv virtuemart catpro, em hỏi ngu là có thể dùng module này cho từng category của danh mục sản phẩm được không, hay em up file lên a xem hộ em cần chỉnh chỗ nào với :(

Re: Lỗi hiển thị số sản phẩm trên một dòng

Đã gửi: 16/05/2013 - 17:25
gửi bởi TruongLe
Template này nó thiết kế vậy rồi, mỗi sản phẩm một dòng thôi.

Bạn có thể dùng Module JVVM CatPro để hiển thị cho từng category của danh mục sản phẩm bằng cách copy module này ra nhiều cái, mỗi cái sẽ chọn Category ID tương ứng với danh mục muốn hiển thị. Tuy nhiên nếu làm vậy thì bạn cũng phải tạo Menu Item cho từng danh mục sản phẩm, mỗi Menu Item sẽ hiển thị module JVVM CatPro tương ứng.

Re: Lỗi hiển thị số sản phẩm trên một dòng

Đã gửi: 16/05/2013 - 22:48
gửi bởi ngkien92
Cho em hỏi một vấn đề nữa, không biết tại em táy máy chỗ nào mà lúc ở trang chủ nó có hiện lên menu danh muc san pham như mấy hình ở trên, nhưng khi kik chọn vào một category trên thanh menu đấy, chẳng hạn như kik chọn samsung, thì menu danh mục sản phẩm lại bị mất, lúc trước thì không bị thế @@