Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Database Error: Unable to connect to the database:Could not

Đã gửi: 29/03/2013 - 07:52
gửi bởi starcpm
Mấy anh cho em hỏi, em đã up source lên host va import Msql vào luôn rồi cũng đã sửa file configuration.php nhưng không hiểu sao nó cứ báo như thế này "Database Error: Unable to connect to the database:Could not" anh nói biết lỗi chỗ nào xin chỉ giáo, thanks !
File configuration.php của em như sau :
<?php
class JConfig {
var $offline = '0';
var $editor = 'tinymce';
var $list_limit = '20';
var $helpurl = 'http://help.joomla.org';
var $debug = '0';
var $debug_lang = '0';
var $sef = '1';
var $sef_rewrite = '0';
var $sef_suffix = '1';
var $feed_limit = '10';
var $feed_email = 'author';
var $secret = 'P4VrjoioaHSNgMzz';
var $gzip = '1';
var $error_reporting = '-1';
var $xmlrpc_server = '0';
var $log_path = '/home/supersco/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/supersco/public_html/tmp';
var $live_site = '';
var $force_ssl = '0';
var $offset = '7';
var $caching = '1';
var $cachetime = '15';
var $cache_handler = 'file';
var $memcache_settings = array();
var $ftp_enable = '0';
var $ftp_host = '127.0.0.1';
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = '';
var $ftp_pass = '';
var $ftp_root = '';
var $dbtype = 'mysql';
var $host = 'localhost';
var $user = 'supersco_sang1';
var $db = 'supersco_sang';
var $dbprefix = 'jos_';
var $mailer = 'mail';
var $mailfrom = 'nguyensang1127@gmail.com';
var $fromname = 'supers.com.vn';
var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
var $smtpauth = '0';
var $smtpsecure = 'none';
var $smtpport = '25';
var $smtpuser = '';
var $smtppass = '';
var $smtphost = 'localhost';
var $MetaAuthor = '1';
var $MetaTitle = '1';
var $lifetime = '15';
var $session_handler = 'database';
var $password = '********';
var $sitename = 'CÔNG TY TNHH TMDV DELTA NGUYỄN';
var $MetaDesc = 'Joomla! - the dynamic portal engine and content management system';
var $MetaKeys = 'joomla, Joomla';
var $offline_message = 'Website đang được xây dựng, xin vui lòng quay lại sau';
}
?>

Re: Database Error: Unable to connect to the database:Could

Đã gửi: 29/03/2013 - 12:16
gửi bởi TruongLe
Lỗi không thể kết nối dữ liệu thường do khao báo các thông số kết nối không đúng, bạn kiểm tra lại các dòng sau:

Mã: Chọn tất cả

var $host = 'localhost';
var $user = 'supersco_sang1';
var $db = 'supersco_sang';
var $dbprefix = 'jos_';
var $password = '********';
Lưu ý một số host (nhất là free host) có địa chỉ database không phải là 'localhost'

Re: Database Error: Unable to connect to the database:Could

Đã gửi: 29/03/2013 - 12:30
gửi bởi starcpm
Cám ơn truongle. nhưng thật sự mấy cái đó đúng hết ko có gì sai cả, nhưng ko hiểu sao nó vẫn báo thế, bình thường khi up một source mới lên host và sửa file configurationa.php thì đều OK hết, mà cái này là từ host cũ chuyển sang host mới cũng đã sửa hết rồi, nhưng vẫn bị, ko hiểu sao (mặc dù vẫn biết lỗi đó là do cấu hình sai file configurationa.php thôi)

Re: Database Error: Unable to connect to the database:Could

Đã gửi: 29/03/2013 - 16:31
gửi bởi TruongLe
Bạn có dùng free host? Sau khi tạo user và database trên host mới bạn có add user vào database không? nếu không thì không thể connect được với database.