Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Xin giúp cấu hình phần hiển thị danh sách tin bài - joom

Đã gửi: 07/10/2011 - 22:41
gửi bởi TruongLe
Ngoài trang chủ chỉ là module, rất tiếc là nó chỉ dùng được trên template và source của buaxua nên không thể chia sẻ được. Ngoài ra chức năng của nó không đáp ứng được yêu cầu như bạn nghĩ đâu.

Bạn cứ theo các bước gợi ý trên là sẽ tìm ra cách làm thôi vì đã có bài viết hướng dẫn rồi.

:)

Re: Xin giúp cấu hình phần hiển thị danh sách tin bài - joom

Đã gửi: 09/10/2011 - 22:36
gửi bởi atpmobile
Demo đây cơ bác ơi chứ không phải ở hẳn bên ngoài trang chủ

http://www.buaxua.vn/Phan-cung/

Re: Xin giúp cấu hình phần hiển thị danh sách tin bài - joom

Đã gửi: 09/10/2011 - 23:42
gửi bởi TruongLe
Tôi biết chứ, tại vì bạn đề cập đến Component ở trang chủ BuaXua:
bạn có thêm cho mình xin cái com_content mà hiện tại buaxua đang sử dụng ngoài trang chủ để nghiện cứu được không.
Trang http://www.buaxua.vn/Phan-cung/ thì chỉ là Menu kiểu Category Blog có sẵn trong Joomla! Còn hình ảnh nhỏ đều được tạo bằng nhau.

:)