Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Giúp mình làm cái menu của VM với ???

Đã gửi: 03/10/2011 - 10:37
gửi bởi TruongLe
Thông thường khi không Module nào được hiển thị (Publish) ở vị trí cột bên trái (hoặc bên phải) thì cột này sẽ tự mất (ẩn) đi.

Trong trường hợp cột trái (phải) không tự ẩn thì phải sửa Template, tuy nhiên phải tùy theo Template mà cách thực hiện đúng cách nếu không sẽ làm hỏng cấu trúc của Template.

:)

Re: Giúp mình làm cái menu của VM với ???

Đã gửi: 03/10/2011 - 18:25
gửi bởi heavymetal76
TruongLe đã viết:Thông thường khi không Module nào được hiển thị (Publish) ở vị trí cột bên trái (hoặc bên phải) thì cột này sẽ tự mất (ẩn) đi.

Trong trường hợp cột trái (phải) không tự ẩn thì phải sửa Template, tuy nhiên phải tùy theo Template mà cách thực hiện đúng cách nếu không sẽ làm hỏng cấu trúc của Template.

:)
Thanks bạn !