Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Chia sẻ module search google , Translations, Vdict Modul

Đã gửi: 31/08/2011 - 21:26
gửi bởi namjoomla
Vdict Module tại sao khi mình tra nó chuyển sang trang vdict nhưng không dịch vậy?

Re: Chia sẻ module search google , Translations, Vdict Modul

Đã gửi: 31/08/2011 - 22:46
gửi bởi TruongLe
namjoomla đã viết:Vdict Module tại sao khi mình tra nó chuyển sang trang vdict nhưng không dịch vậy?
Do Vidict có thay đổi nên code cũ không còn tương thích nữa. Các module cũng chỉ để làm mẫu cho bài viết.

Hiện công cụ dịch của Google cũng rất hay và cũng có Extension để tích hợp vào web.

:)