Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Virtuemart. Sắp xếp sản phẩm theo giá không được.

Đã gửi: 31/08/2011 - 08:41
gửi bởi TruongLe
Lúc chuyển web lên host bạn đã thiết lập lại Site URLSECUREURL trong Configuration của VirtueMart chưa?

:)

Re: Virtuemart. Sắp xếp sản phẩm theo giá không được.

Đã gửi: 31/08/2011 - 10:45
gửi bởi namjoomla
Đúng là tôi chưa thiết lập lại hai mục trên nhưng khi tôi thiết lập lại thì bị như sau khi sắp xếp sản phẩm:

Rất tiếc! Google Chrome không thể tìm thấy http://www.hoainam.freevnn.comindex.php

Re: Virtuemart. Sắp xếp sản phẩm theo giá không được.

Đã gửi: 31/08/2011 - 14:51
gửi bởi TruongLe
Bạn Config sai rồi, dòng địa chỉ của web http://www.hoainam.freevnn.comindex.php, phải là http://www.hoainam.freevnn.com/index.php mới đúng

:)

Re: Virtuemart. Sắp xếp sản phẩm theo giá không được.

Đã gửi: 31/08/2011 - 16:21
gửi bởi namjoomla
Trong Configuration của VirtueMart thấy http://www.hoainam.freevnn.comindex.php.
Tôi chỉ mới thiết lập như trong hình dưới đây thôi. Tôi chưa rõ vấn đề này lắm. Mong được giúp đỡ thêm.

http://i1090.photobucket.com/albums/i37 ... iteURL.jpg

Re: Virtuemart. Sắp xếp sản phẩm theo giá không được.

Đã gửi: 31/08/2011 - 18:01
gửi bởi TruongLe
Bạn phải thêm dấu / ở phía cuối dòng địa chỉ (cả 2 cái luôn)

:)