Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Đã gửi: 18/04/2012 - 15:34
gửi bởi TruongLe
Nếu chức năng đặt phòng của bạn đã chạy tốt trên localhost (XAMPP) thì khi chuyển lên Host bạn chỉ cần chú ý khai báo lại các thông số của Database là được.

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Đã gửi: 18/04/2012 - 17:39
gửi bởi trongnhan90
Mình mới chỉ làm hiện thị riêng chức năng đo', còn đưa vào trang joomla trên localhost hay trên Webserver vẫn chưa làm đc. Mong bạn chỉ dẫn thêm.

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Đã gửi: 19/04/2012 - 08:34
gửi bởi TruongLe
Nếu vậy thì bạn nên phát triển nó thành extension của joomla!

Tham khảo tài liệu dành cho Developers tại đây: http://docs.joomla.org/Developers