Cấu hình kết nối database cho website joomla

Thảo luận các vấn đề vể cài đặt và sử dụng Joomla! và các Extension của Joomla!
Nội quy chuyên mục
Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: viewtopic.php?f=2&t=318247

Cấu hình kết nối database cho website joomla

Gửi bàigửi bởi namjoomla » 14/08/2011 - 09:51

Tôi đã up load toàn bộ soure joomla lên thư mục htdocs ở host freevnn. Đến bước Cấu hình kết nối database cho website joomla tôi đã khai báo như sau:

Đây là thông tin của host freevnn cung cấp:

Mã: Chọn tất cả
              Cpanel Username:        freev_8657933
              Cpanel Password:        ******
              Your URL:               http://hoainam.freevnn.com
              FTP Server :            ftp.freevnn.com
              FTP Login :             freev_8657933
              FTP Password :          ******
              MySQL Database Name:    Bạn sẽ tạo trong Cpanel
              MySQL Username :        freev_8657933
              MySQL Password :        ******
              MySQL Server:           Bạn sẽ nhìn thấy trong Cpanel

              POP3 Server : mail.freevnn.com
              POP3 Username : freev_8657933
              POP3 Password : ******

              Cpanel URL:             http://cpanel.freevnn.com

Còn đây là file configuration.php của tôi sau khi khai báo:

Mã: Chọn tất cả
<?php
class JConfig {
   var $offline = '0';
   var $editor = 'tinymce';
   var $list_limit = '20';
   var $helpurl = 'http://help.joomla.org';
   var $debug = '0';
   var $debug_lang = '0';
   var $sef = '1';
   var $sef_rewrite = '1';
   var $sef_suffix = '1';
   var $feed_limit = '10';
   var $feed_email = 'author';
   var $secret = '9tOrRMVrBvSFEkCH';
   var $gzip = '0';
   var $error_reporting = '-1';
   var $xmlrpc_server = '0';
   [b]var $log_path = '/home/http://hoainam.freevnn.com/htdocs/logs';[/b]
   [b]var $tmp_path = '/home/http://hoainam.freevnn.com/htdocs/tmp';[/b]
   var $live_site = '';
   var $force_ssl = '0';
   var $offset = '0';
   var $caching = '1';
   var $cachetime = '15';
   var $cache_handler = 'file';
   var $memcache_settings = array();
   var $ftp_enable = '0';
   var $ftp_host = '127.0.0.1';
   var $ftp_port = '21';
   var $ftp_user = '';
   var $ftp_pass = '';
   var $ftp_root = '';
   var $dbtype = 'mysql';
   [b]var $host = 'sql201.freevnn.com';[/b]
   [b]var $user = 'freev_8657933';[/b]
   [b]var $db = ' freev_8657933_hoainam';[/b]
   var $dbprefix = 'jos_';
   var $mailer = 'mail';
   var $mailfrom = 'hoainam0810@yahoo.com';
   var $fromname = 'Phan Hoai Nam';
   var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
   var $smtpauth = '0';
   var $smtpsecure = 'none';
   var $smtpport = '25';
   var $smtpuser = '';
   var $smtppass = '';
   var $smtphost = 'localhost';
   var $MetaAuthor = '1';
   var $MetaTitle = '1';
   var $lifetime = '15';
   var $session_handler = 'database';
   [b]var $password = '******';[/b]
   var $sitename = 'Phan Hoai Nam';
   var $MetaDesc = 'Joomla! - the dynamic portal engine and content management system';
   var $MetaKeys = 'joomla, Joomla';
   var $offline_message = 'This site is down for maintenance. Please check back again soon.';
}
?>

Do host không cho tạo username và pass nên tôi lấy username và pass giống như phần quản lý host.

Sau khi thay đổi file configuration trên host tôi vào Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. thì nhận được thông báo như sau:

Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL

Trong file configuration.php những dòng in đậm là những dong tôi khai báo nhưng dòng còn lại chưa sửa đổi gì.

Không biết còn sai sót ở đâu. Nhờ anh em trên diễn đàn giúp tôi.
Chuyên dạy kèm tin học văn phòng tại quận 12.
Liên hệ: thầy Nam 0917852200.
Web: Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này.
namjoomla
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 11/08/2011 - 08:57

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Gửi bàigửi bởi TruongLe » 14/08/2011 - 10:22

Xin lỗi đã tự ý vào sửa web của bạn, lưu ý lần sau không nên đưa các thông tin mật như User & Pass để tránh bị phá... Web của bạn đã chạy rồi đó :D

Khi sử dụng Free Host thì cần chú ý các vấn đề sau:

1/ User & Pass thường dùng chung cho tất cả (cPanel, FTP, Database,...)

2/ Máy chủ (Địa chỉ truy cập) DataBase ($host) thường không plải là 'localhost'

3/ $log_path và $tmp_path thì xem trong cPanel sẽ thấy thông số Home Path, khi khai báo chỉ cần lấy thông tin này và thêm /log hoặc /tmp phía sau là được.

Bạn mở file configuration.php và so sánh sẽ biết tôi sửa gì trong đó.

:)
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!
Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 1684
Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Gửi bàigửi bởi trongnhan90 » 07/04/2012 - 10:23

bạn nào sửa giúp mình file configuration.php này cai. thanks nhiều
Cpanel Username: freev_10504940
Cpanel Password: 16111990
Your URL: Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này.
FTP Server : ftp.freevnn.com
FTP Login : freev_10504940
FTP Password : 16111990
MySQL Database Name: Bạn sẽ tạo trong Cpanel
MySQL Username : freev_10504940
MySQL Password : 16111990
MySQL Server: Bạn sẽ nhìn thấy trong Cpanel

POP3 Server : mail.freevnn.com
POP3 Username : freev_10504940
POP3 Password : 16111990

Cpanel URL: Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này.
file configuration.php
Mã: Chọn tất cả
<?php
class JConfig {
   public $offline = '0';
   public $offline_message = 'This site is down for maintenance.<br /> Please check back again soon.';
   public $display_offline_message = '1';
   public $offline_image = '';
   public $sitename = 'Khách Sạn Hà Nội';
   public $editor = 'tinymce';
   public $captcha = '0';
   public $list_limit = '20';
   public $access = '1';
   public $debug = '0';
   public $debug_lang = '0';
   public $dbtype = 'mysql';
   public $host = 'localhost';
   public $user = 'root';
   public $password = '';
   public $db = 'freev_10504940_joomla15';
   public $dbprefix = 'f4e5f_';
   public $live_site = '';
   public $secret = 'fVoTfqNZKhUboplI';
   public $gzip = '0';
   public $error_reporting = 'default';
   public $helpurl = 'http://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&amp;keyref=Help{major}{minor}:{keyref}';
   public $ftp_host = '127.0.0.1';
   public $ftp_port = '21';
   public $ftp_user = 'freev_10504940';
   public $ftp_pass = '16111990';
   public $ftp_root = '';
   public $ftp_enable = '0';
   public $offset = 'UTC';
   public $offset_user = 'UTC';
   public $mailer = 'mail';
   public $mailfrom = 'nguyentrongnhandt12@gmail.com';
   public $fromname = 'Khách Sạn Hà Nội';
   public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
   public $smtpauth = '0';
   public $smtpuser = '';
   public $smtppass = '';
   public $smtphost = 'localhost';
   public $smtpsecure = 'none';
   public $smtpport = '25';
   public $caching = '0';
   public $cache_handler = 'file';
   public $cachetime = '15';
   public $MetaDesc = '';
   public $MetaKeys = '';
   public $MetaTitle = '1';
   public $MetaAuthor = '1';
   public $MetaVersion = '0';
   public $robots = '';
   public $sef = '1';
   public $sef_rewrite = '0';
   public $sef_suffix = '0';
   public $unicodeslugs = '0';
   public $feed_limit = '10';
   public $log_path = 'ftp://ftp.freevnn.com/htdocs/joomla15/logs';
   public $tmp_path = 'ftp://ftp.freevnn.com/htdocs/joomla15/tmp';
   public $lifetime = '15';
   public $session_handler = 'database';
}
trongnhan90
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 07/04/2012 - 10:12

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Gửi bàigửi bởi TruongLe » 07/04/2012 - 15:06

Các thông số đều đúng, bạn chỉ cần tìm:
Mã: Chọn tất cả
public $host = 'localhost';

Sửa thành :
Mã: Chọn tất cả
public $host = 'sql102.freevnn.com';
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!
Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 1684
Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20

Re: Cấu hình kết nối database cho website joomla

Gửi bàigửi bởi trongnhan90 » 18/04/2012 - 01:11

Bạn ơi cho mình hỏi thêm ti' về joomla. thanks.
Mình tạo 1 form Đặt phòng khách sạn gồm: họ tên, email, điện thoại,... phiền bạn vào Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. xem mình cái.
Và 1 database: freev_10504940_guestbook. Giờ mình muốn khi khách hàng nhập thông tin click vào nút "Đặt phòng!" nó sẽ lưu vào database đo'. Đồng thời nó báo "Đặt phòng thành công". Bạn chỉ giup' mình với.

Mình làm trên XAMPP tạo các file: dbconnect.php, sign.php, create_entry.php, view.php thì được mà up lên web joomla thì ko biết kết nối kiểu gì. Mong bạn giup' đỡ.!

Nếu được bạn vào: Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. sửa giúp mình cái.
Username: admin, Pass: 16111990.
Database trong Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. thì
Username: freev_10504940, Pass: 16111990.
trongnhan90
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 07/04/2012 - 10:12

Trang kế tiếp

  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về Joomla!

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

Dịch vụ hỗ trợ thiết kế Web của BuaXua.vn Dịch vụ hỗ trợ thiết kế trang Web và hướng dẫn sử dụng Joomla!
Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN