Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re: Loi font khi cai mod_lastest_smf

Đã gửi: 18/11/2010 - 15:05
gửi bởi TruongLe
Bạn mở database của web và tìm các bảng có tên bắt đầu là smf_

Re: Loi font khi cai mod_lastest_smf

Đã gửi: 18/11/2010 - 15:22
gửi bởi mimoza1586
TruongLe đã viết:database của web và tìm các bảng có tên bắt đầu là smf_


Mình đã kiểm tra toàn bộ database của web. Tất cả những database nào có collation thì đều là utf8_general_ci

Re: Loi font khi cai mod_lastest_smf

Đã gửi: 18/11/2010 - 15:40
gửi bởi TruongLe
Có lẽ bạn nên kiểm tra lại Font chữ trong file template.css của Joomla! vì các module này đã được test và chạy tốt trên Joomla! 1.0.x, 1.5.x + các phiên bản SMF (quá trình cài đặt SMF cũng bình thường, không thay đổi thông số nào)

Re: Loi font khi cai mod_lastest_smf

Đã gửi: 18/11/2010 - 16:20
gửi bởi mimoza1586
Mình đã sửa font trong template.css của web là font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; rồi.
Bạn vào Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. xem giúp mình với. Diễn đàn thì font ko bị lỗi, nhưng tin diễn đàn trên trang chủ joomla thì bị lỗi font.

Re: Loi font khi cai mod_lastest_smf

Đã gửi: 18/11/2010 - 16:50
gửi bởi TruongLe
Bạn mở file: /smf/settings.php

Tìm:

Mã: Chọn tất cả

$db_character_set = 'utf8';

Xóa dòng này đi hoặc thêm dấu // phía trước:

Mã: Chọn tất cả

//$db_character_set = 'utf8';


Tạo một Topic khác rồi thử lại xem sao.