Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giúp mình cách Hiển thị sản phẩm trong virtuemart

Đã gửi: 10/08/2011 - 16:42
gửi bởi thanhtuyen15
Hình ảnh

Giúp mình hiển thị danh mục sản phẩm ra ngoài trang chủ như thế này ? thank nhều

Re: Giúp mình cách Hiển thị sản phẩm trong virtuemart

Đã gửi: 10/08/2011 - 17:00
gửi bởi TruongLe
Bạn có 2 cách:

1/ Dùng Template giống như vậy.

2/ Làm thủ công giống như một trang web tĩnh vậy, có nghĩ là bạn phải tạo tất cả các Menu Danh mục trước rồi tạo một Module (Custom HTML) với nội dung là hình ảnh và các Menu Link tới các Menu Danh mục đã tạo.

:)