Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Lỗi khi đưa thông tin từ diễn đàn SMF lên trang chủ

Đã gửi: 16/09/2010 - 14:38
gửi bởi AnhTai
Tôi bị lỗi này là sao....tôi đang dùng joomla 1.5.20

Mã: Chọn tất cả

Warning: require_once(..\smf\SSI.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/tailta/public_html/modules/mod_smf_toptopics/mod_smf_toptopics.php on line 29

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '..\smf\SSI.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tailta/public_html/modules/mod_smf_toptopics/mod_smf_toptopics.php on line 29

Hỏi hướng dẫn dẫn chi tiết hơn về SMF path

Đã gửi: 16/09/2010 - 14:42
gửi bởi DavidLe
Xin các bạn hướng dẫn dẫn chi tiết hơn về đoạn "SMF path:" nhưng lại hiện lên lỗi :

Mã: Chọn tất cả

Notice: Undefined variable: moduleclass_sfx in C:\wamp\www\T JoomLa\modules\mod_smf_toptopics.php on line 50 
Mong được chỉ dẫn.

Re: Lỗi khi đưa thông tin từ diễn đàn SMF lên trang chủ

Đã gửi: 18/09/2010 - 12:03
gửi bởi TruongLe
Lỗi này thì bạn chỉ cần chú ý phần khai báo "SMF path", nếu cài đặt trên Localhost trong thư mục smf thì nhập ".\smf\" (không có dấu "") còn cài đặt trên Hosting thì đổi lại là "./smf/"

:)

Re: Lỗi khi đưa thông tin từ diễn đàn SMF lên trang chủ

Đã gửi: 15/10/2010 - 16:00
gửi bởi longkakalot
AnhTai đã viết:Tôi bị lỗi này là sao....tôi đang dùng joomla 1.5.20

Mã: Chọn tất cả

Warning: require_once(..\smf\SSI.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/tailta/public_html/modules/mod_smf_toptopics/mod_smf_toptopics.php on line 29

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '..\smf\SSI.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/tailta/public_html/modules/mod_smf_toptopics/mod_smf_toptopics.php on line 29
Trong mục SMF Path, bạn phải đặt đường dẫn là: /tên tài khoản hostting/home/tailta/public_html/
Đường dẫn này tùy thuộc vào host của bạn.

Re: Lỗi khi đưa thông tin từ diễn đàn SMF lên trang chủ

Đã gửi: 19/10/2010 - 13:10
gửi bởi quocbinhvip
Bác nào viết module này cho em hỏi chút. Module này để đưa thông tin từ smf 1.x lên joomla nhưng forum của em là smf 2.x nên dùng không được, bác nào cải tiến cho nó dùng được cả với smf 2.x với.
khi forum là smf 2.x mà dùng module đó thì nó báo lỗi

Mã: Chọn tất cả

Warning: require_once(..\smf\SSI.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\web\modules\mod_smf_toptopics\mod_smf_toptopics.php on line 28

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '..\smf\SSI.php' (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\web\modules\mod_smf_toptopics\mod_smf_toptopics.php on line 28
Mong được hồi âm sớm :geek: