Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xin hỏi về mod_JV Virtuemart Accordion

Đã gửi: 26/07/2011 - 01:01
gửi bởi manhtrung321
Các bạn cho mình hỏi. lúc trước mình xài template JV và cai gói Quickstart thì cái mod_ JV virtuemart accordion nó hiển thị dc cái categories của VM , nhưng khi dùng Template khác thì có cài mod đó nhưng nó ko nhận dc categories của VM

Re: Xin hỏi về mod_JV Virtuemart Accordion

Đã gửi: 26/07/2011 - 13:23
gửi bởi TruongLe
Bạn đã tạo Category trong VirtueMart và Publish nó chưa? Hãy thử dùng Module Category của VirtueMart xem có hiện Category không?

Ngoài ra thông thường Module không hoạt động là do thiết lập thông số chưa đúng hoặc Module đó chỉ được thiết kế để hoạt động trên một số Template mà thôi.

:)

Re: Xin hỏi về mod_JV Virtuemart Accordion

Đã gửi: 26/07/2011 - 23:59
gửi bởi manhtrung321
Mình đã tạo và đang dùng các VM Cat đó bình thường, mình phải tạo 1 menu và trỏ các VM Cat đó về menu này, và Module_mainmenu dể hiện