Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xin được giúp đở phần đánh giá sản phẩm trong Virtuemart !

Đã gửi: 13/11/2010 - 21:26
gửi bởi tuongvy05
khi đáng giá 1 sản phẩm mình cần phải đăng nhập. Xin mọi người cùng anh TruongLe giúp đở, không cần đăng nhập vẫn có thể đáng giá được sản phẩm !
Xin cảm ơn các pro trước nhé

Re: Xin được giúp đở phần đánh giá sản phẩm trong Virtuemart

Đã gửi: 14/11/2010 - 10:46
gửi bởi TruongLe
Sử dụng Extension Advance Review

Requirements:

* Advance Review VirtueMart extension is compatible with VirtueMart 1.1.x and Joomla 1.5.x
* Advance Review VirtueMart extension is NOT compatible with VirtueMart 1.0.x and Joomla 1.0.x
* This extension requires code modification, it can not be installed via Joomla installer.

Features of Advance Review extension:

* Advance Review has four configuration options; None, All Guests, All Shoppers and Shoppers of Product.
None - disables review through out the site.
All Guests - allow submission of review for all site visitors.
All Shoppers - allow submission of review only for registered users of the site.
Shoppers of Product - allow submission of review only if user has purchased the product.
* In addition, All Review option and Allow Rating option can be configured independently i.e. only allow review or only allow rating or both allow review and rating.
* Automaticly e-mail store admin/owner when a new review has been submitted.

:)

Re: Xin được giúp đở phần đánh giá sản phẩm trong Virtuemart

Đã gửi: 18/11/2010 - 10:27
gửi bởi bboynonoyes
TruongLe đã viết:Sử dụng Extension Advance Review

Requirements:

* Advance Review VirtueMart extension is compatible with VirtueMart 1.1.x and Joomla 1.5.x
* Advance Review VirtueMart extension is NOT compatible with VirtueMart 1.0.x and Joomla 1.0.x
* This extension requires code modification, it can not be installed via Joomla installer.

Features of Advance Review extension:

* Advance Review has four configuration options; None, All Guests, All Shoppers and Shoppers of Product.
None - disables review through out the site.
All Guests - allow submission of review for all site visitors.
All Shoppers - allow submission of review only for registered users of the site.
Shoppers of Product - allow submission of review only if user has purchased the product.
* In addition, All Review option and Allow Rating option can be configured independently i.e. only allow review or only allow rating or both allow review and rating.
* Automaticly e-mail store admin/owner when a new review has been submitted.

:)
Extension Advance Review được bán với giá 20$. Thôi, tự chỉnh sửa lại chứ biết làm sao...