Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lỗi nền màu đen trong khung soạn thảo của JCE Editor

Đã gửi: 15/10/2012 - 22:16
gửi bởi saolala2008
Sẵn tiện bác hướng dẫn giúp cái này với:
untitled1.PNG
em đang sử dụng JCE để soạn thảo nhưng do thích templace màu đen nên nền soạn thảo nó thành ra như thế này không biết làm sao để cho nó trở lại màu trắng bình thường mỗi lần soạn hết cả hơi

Re: Lỗi nền màu đen trong khung soạn thảo của JCE Editor

Đã gửi: 16/10/2012 - 13:53
gửi bởi TruongLe
Bạn hãy vào phần thiết lập cấu hình (Editor Global Configuration) của JCE và chọn Editor Styles là Default