Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

nâng cấp 1.0 len 1.5 joomla bị lỗi SQL này là sao vậy

Đã gửi: 05/05/2011 - 10:28
gửi bởi anhteozz
khi dùng Migration
Hình ảnh


nó lỗi như vậy:
Error at the line 115: INSERT INTO jos_content (`id`,`title`,`title_alias`,`introtext`,`fulltext`,`state`,`isnew`,`sectionid`,`mask`,`catid`,`created`,`created_by`,`created_by_alias`,`modified`,`modified_by`,`checked_out`,`checked_out_time`,`publish_up`,`publish_down`,`images`,`urls`,`attribs`,`version`,`parentid`,`ordering`,`metakey`,`metadesc`,`access`,`hits`,`alias`) VALUES ( '1','Giới thiệu NhanCap.com.vn','',' ','','1','0','0','0','0','2007-08-04 00:07:47','62','','2010-08-27 18:32:32','1414','0','0000-00-00 00:00:00','2007-08-04 00:07:18','0000-00-00 00:00:00','','','menu_image=-1\nitem_title=0\npageclass_sfx=\nback_button=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=','1','0','0','','','0','6680','gii-thiu-nhancapcomvn');

Query:INSERT INTO jos_content (`id`,`title`,`title_alias`,`introtext`,`fulltext`,`state`,`isnew`,`sectionid`,`mask`,`catid`,`created`,`created_by`,`created_by_alias`,`modified`,`modified_by`,`checked_out`,`checked_out_time`,`publish_up`,`publish_down`,`images`,`urls`,`attribs`,`version`,`parentid`,`ordering`,`metakey`,`metadesc`,`access`,`hits`,`alias`) VALUES ( '1','Giá»�i thiá»�u NhanCap.com.vn','',' ','','1','0','0','0','0','2007-08-04 00:07:47','62','','2010-08-27 18:32:32','1414','0','0000-00-00 00:00:00','2007-08-04 00:07:18','0000-00-00 00:00:00','','','menu_image=-1\nitem_title=0\npageclass_sfx=\nback_button=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=','1','0','0','','','0','6680','gii-thiu-nhancapcomvn');

MySQL: Unknown column 'isnew' in 'field list'

Stopped on error

Re: nâng cấp 1.0 len 1.5 joomla bị lỗi SQL này là sao vậy

Đã gửi: 05/05/2011 - 11:12
gửi bởi TruongLe
Bạn xem hướng dẫn cách làm tại đây: http://www.buaxua.vn/Thiet-ke-Web/Cach- ... 1.5.x.html

:)

Re: nâng cấp 1.0 len 1.5 joomla bị lỗi SQL này là sao vậy

Đã gửi: 06/05/2011 - 10:37
gửi bởi anhteozz
e làm theo hướng dẫn mà van bị lỗi đó hjx, bị loi SQL do hok biet bi sao
ee làm trang nhancap.com.vn

Re: nâng cấp 1.0 len 1.5 joomla bị lỗi SQL này là sao vậy

Đã gửi: 06/05/2011 - 23:06
gửi bởi TruongLe
Thấy nó báo lỗi Unknown column 'isnew' in 'field list' mà không biết nguyên nhân do đâu lại có thêm 'isnew'? cái này phải "đụng" vào thì mới biết rõ được.

Bạn cũng có thể xử lý trước bằng cách sửa database để xóa bớt các bảng bị lỗi.

:)

Re: nâng cấp 1.0 len 1.5 joomla bị lỗi SQL này là sao vậy

Đã gửi: 04/07/2011 - 23:33
gửi bởi naha
Bữa giờ em cũng làm theo cách trên trang Web buaxua.vn mà sao lúc migration xong thì nó báo lỗi 404 component em cài trên database mới luôn . Migrationassitance xong thì log outrồi đang nhập vào username cũ joomla 1.0.x thì được báo là sai username và password, em không biết là trong quá trình tạo file sql có lỗi hay không. lỗi do chương trình hay do database nữa. Mong các anh chị giúp đỡ.