Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách lấy liên kết khi gởi bài mới

Đã gửi: 28/07/2012 - 11:49
gửi bởi mchan004
Hỏi cách lấy liên kết khi gởi bài mới trên joomla 2.5?
í mình là khi mình gởi bài viết mới thì sao làm sao để bít đc liên kết của bài viết đó?

Re: Cách lấy liên kết khi gởi bài mới

Đã gửi: 28/07/2012 - 15:06
gửi bởi TruongLe
Bạn có thể dùng liên kết có dạng như sau:

index.php?option=com_content&view=article&id=XX

Trong đó XX chính là ID của bài viết.

Hoặc dùng liên kết:

index.php?option=com_content&task=view&id=XX&Itemid=YY

Trong đó XX là ID của bài viết và YY chính là ID của Menu Item.

Re: Cách lấy liên kết khi gởi bài mới

Đã gửi: 28/07/2012 - 20:05
gửi bởi mchan004
sao nó có chữ Bài viết ở phía trên nữa vậy bạn làm sao để ẩn nó