Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hiển thị sản phẩm virtuemart

Đã gửi: 18/04/2011 - 13:20
gửi bởi thhch
Khi mình cài đặt module Featured product vào position giữa trang (position này do mình tự hackcode tạo ra), khi mình kích vào một sản phẩm thì nó vẫn hiện ra module Featured product và sản phẩm nằm bên dưới, mình muốn khi kích vào sản phẩm thi tất cả module Featured product và cột bên phải mất đi như trong demo http://www.joomlart.com/demo/#templates ... ja_zeolite thi làm thế nào? mặc dù mình đã đặt mod Featured product và các mod bên phải chỉ hiện trong trang home thôi, bạn nào biết giúp mình với

Re: Hiển thị sản phẩm virtuemart

Đã gửi: 18/04/2011 - 16:16
gửi bởi TruongLe
Trong phần thiết lập thông số cho Module -> Menu Assignment, bạn không chọn All mà hãy thiết lập cho các Module này chỉ hiển thị ở Menu Home.

Nếu vẫn chưa được thì tham khảo thêm cách làm ở bài này: http://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=12&t=9116

:)