Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hướng dẫn cách gửi và nhận thư bằng MS Outlook

Đã gửi: 13/07/2011 - 11:14
gửi bởi huynhthanhtrieu
Chào các Pác!Các Pác làm ơn hướng dẫn e chi tiet cách gửi và nhận thư bằng MS Outlook.E cũng có đọc mấy bài viết hướng dẫn rùi nhưng tới giờ vẫn chưa sử dụng mong các Pác giúp đỡ Thanks!

Re: Hướng dẫn cách gửi và nhận thư bằng MS Outlook

Đã gửi: 13/07/2011 - 17:18
gửi bởi TruongLe
Quan trọng là cách khai báo các thông số của tài khoản (account) cho đúng để có thể gửi/nhận Email chứ cách sử dụng thì không khó.

Tuy nhiên nếu bạn chỉ cần gửi/nhận Email mà không sử dụng các chức năng khác của Outlook thì có thể sử dụng một chương trình gửi/nhận Email có sẵn trong Windows là Outlook Express.

Xem hướng dẫn Sử dụng Outlook Express để gửi và nhận Email và các bài khác có liên quan.

:)