Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi cách lưu thông tin cài đặt mạng

Đã gửi: 16/09/2010 - 14:18
gửi bởi QuocKhang
Tôi đã được công nhân vnpt cài đặt hộ rồi nhưng tôi sợ khi mất điện hay những lí do khác mà muốn lấy số điện thoại hoặc những gì đã cài để sau này có vấn đề thì cài lại, vậy tôi phải làm thế nào vì mới dùng máy mà lại là nông dân cho nên các bạn thông cảm chỉ dẫn giùm nha.

Re: Hỏi cách lưu thông tin cài đặt mạng

Đã gửi: 18/09/2010 - 10:52
gửi bởi TruongLe
Bạn cần chú ý: Số điện thoại, tên và mật khẩu dùng để kết nối Internet. Những thông tin này đều có trong hợp đồng lắp đặt Internet hoặc biên bản bàn giao sau khi lắp đặt xong.

Nếu bạn dùng mạng ADSL thì cũng không cần quan tâm, vì những thông tin này được lưu trữ trong Modem ADSL, máy tính có bị hư hay cài lại chương trình cũng không sao, chỉ phải khi nào thay Modem khác thì mới phải cần thông tin để thiết lập lại.

:D