Tiles là trò chơi tìm các cặp hình giống nhau, trong trò chơi này người chơi chỉ được chọn những hình giống nhau và có màu sáng, mỗi cặp hình được chọn đúng được tính điểm và chúng sẽ mất đi để hiện tiếp các hình bên dưới. Lưu ý trò chơi có giới hạn thời gian với 15 cấp độ chơi.

Cách chơi

Nhấn New Game để bắt đầu chơi, dùng chuột nhấn vào một hình để chọn sau đó nhấn tiếp vào một hình khác cho đúng cặp, nếu muốn chọn lại thì nhấn một lần nữa vào hình vừa chọn.