Hướng dẫn cách làm - Hình ảnh minh họa - Phim hướng dẫnposition

position

Cách xem vị trí Moulde Positions trong Template của Joomla! 1.6

template_manager_thumbTemplate của Joomla! thường được thiết kế sẵn các vị trí Module Position, người sử dụng cần phải biết rõ tên và các vị trí này để có thể sắp xếp Module cho hợp lý. Ở các phiên bản trước, Joomla! cho phép hiển thị các vị trí Module Position trên trang web bằng dòng lệnh "/?tp=-1" nhưng kể từ phiên bản Joomla! 16 trở về sau chức năng này được quản lý và chỉ khi được phép mới có thể xem các vị trí Module.

  

Những từ khóa khác