Hướng dẫn cách làm - Hình ảnh minh họa - Phim hướng dẫnhosting

hosting

Cách đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Hosting sử dụng cPanel

password_protected_directoryBảo vệ thư mục trên Hosting là một trong những việc cần làm để ngăn chặn sự truy cập không mong muốn, nhất là những thư mục chứa dữ liệu quan trọng cần hạn chế người truy cập. Bài viết này sẽ hướng dẫn một trong những cách bảo vệ thư mục, đó là sử dụng chức năng Password Protect Directories có sẵn trong phần quản lý cPanel của Hosting để bảo vệ thư mục bằng mật khẩu.

  

Những từ khóa khác