Kết nối quay số (Dial-up) là kiểu kết nối sử dụng Modem và đường truyền điện thoại. Đây là kiểu kết nối có tốc độ chậm dùng để truy cập Internet, fax và các chức năng khác của máy vi tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn một trong các cách tạo kết nối quay số trong Windows XP.

Chuẩn bị

  • Máy vi tính của bạn phải được trang bị Modem và đã được cài chương trình điều khiển (Driver).
  • Kết nối dây tín hiệu điện thoại vào cổng Line của Modem.

Xem hướng dẫn cách cài đặt Modem.

Các bước cài đặt kết nối quay số

Nhấn chuột vào nút Start (nằm ở góc dưới, bên trái màn hình), chọn Control Panel.

Start Menu

Trong bảng Control Panel chọn Network Connections và mở ra (nhấp đúp chuột).

Network Connections

Trong bảng Network Connections chọn Craete a new connection.

Craete a new connection

Bảng New Connection Wizard xuất hiện, nhấn Next.

New Connection Wizard

Bảng Network Connection Type chọn Connect to the Internet, nhấn Next.

Chọn kiểu kết nối

Bảng Getting Ready chọn Set up my connection manually, nhấn Next.

Chọn cài đặt thủ công

Bảng Internet Connection chọn Connect using a dial-up modem, nhấn Next.

Chọn sử dụng Modem

Bảng Connection Name, nhập tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet (hoặc bất cứ tên nào bạn muốn) vào ô ISP Name, nhấn Next.

Đặt tên cho kết nối

Bảng Phone Number to Dial, nhập số điện thoại dùng để kết nối Internet vào ô Phone Number (số này nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ cho bạn biết), nhấn Next.

Nhập số điện thoại kết nối

Bảng Internet Account Information, nhập tên User vào ô User name, nhập mật khẩu vào ô Password và nhập lại mật khẩu một lần nữa vào ô Confirm password (tên User và mật khẩu sẽ do nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp cho bạn). Đánh dấu vào 2 ô bên dưới và nhấn Next.

Khai báo thông tin tài khoản kết nối

Ở bước này bạn có thể không cần nhập gì cả, bạn sẽ được hỏi để nhập tên và mật khẩu khi kết nối.

Ở bảng cuối cùng là Completing the New Connection Wizard bạn đánh dấu vào ô Add a shortcut to this connection to my desktop để tạo một biểu tượng của kết nối này trên màn hình Desktop. Nhấn Finish để hoàn tất công việc.

Cài đặt hoàn tất

  • Một kết nối Internet đã được tạo ra và có biểu tượng nằm trên màn hình Desktop, muốn sử dụng bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào biểu tượng này.
  • Tuy hiện nay kết nối kiểu quay số này không còn thông dụng vì tốc độ chậm nhưng bạn có thể cần đến khi có nhu cầu gửi và nhận Fax.


BuaXua.vn